Subsidiewijzer voor Zorg en Welzijn

Subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er voor verschillende doelen en in alle soorten en maten. Deze subsidiewijzer geeft een overzicht van verschillende landelijke regelingen voor Zorg en Welzijn. De subsidiewijzer is samengesteld door RegioPlus en bestaat uit zes thema’s:

 

  • Instroom arbeidsmarkt: Subsidies die de instroom op de arbeidsmarkt stimuleren, onder andere ook via het creeren van stage- en praktijkplekken.

 

  • Instroom werknemers: Subsidies voor het in dienst nemen van een bepaalde werknemer.

 

  • Behoud werknemers: Subsidies voor werkgevers om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te versterken.

 

  • Op-, bij- en nascholing: Subsidies voor de projectfinanciering van zorg- of arbeidsmarktgerichte projecten.

 

  • Experimenten en innovatie: Subsidies en regelingen gericht op experimenten en innovatie.

 

  • Corona gerelateerde subsidies: Subsidies en regelingen die tijdens de corona pandemie ingezet kunnen worden.