Senioren vragen om ondersteuning bij gebruik zorgtechnologie

Op donderdag 12 november hebben studenten van mboRijnland en de Haagse Hogeschool de resultaten gepresenteerd van hun onderzoeken naar het gebruik van zorgtechnologie bij senioren. Belangrijkste uitkomst: senioren hebben behoefte aan ondersteuning bij het leren kennen van en omgaan met zinvolle zorgtechnologie. De uitkomsten worden gebruikt bij de ontwikkeling van het experimenteerhuis zorgtechnologie in Zoetermeer.

Het onderzoek van de studenten richtte zich op de behoefte en het gebruik van zorgtechnologie bij senioren. Het onderzoek van de studenten cultureel werk van mboRijnland laat zien dat een deel van de ouderen terughoudend is bij het gebruik van zorgtechnologie, ook al kan de technologie bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven. Student Timo: “Ze zijn er wat onbekend mee. Wat is er allemaal? Wat is er mogelijk? Hoe werkt het eigenlijk? Die onbekendheid zorgt dat ze de technologie zelf niet snel gaan gebruiken.” De studenten concluderen daarbij dat het belangrijk is ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met zorgtechnologie. Het onderzoek van de studenten van de Haagse Hogeschool laat zien dat het hierbij belangrijk is dat de ouderen de technologie zelf kunnen ervaren. Proberen dus, met uitleg en ondersteuning.

Gebruikt voor ontwikkeling Experimenteerhuis

De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt voor het ontwikkelen van het zogenoemde experimenteerhuis zorgtechnologie in Zoetermeer. Deze mobiele woonkamer, die op het terrein van de Dutch Innovation Factory staat, is ingericht als een ‘huiskamer’ met verschillende vormen van zorgtechnologie. De ambitie is om het experimenteerhuis te verplaatsen naar verschillende wijken in Zoetermeer, te beginnen naar De Leijens en Noordhove. Daar kunnen wijkbewoners de huiskamer bezoeken, zorgtechnologie ervaren en in gesprek gaan over hoe ze regie over hun leven kunnen houden. Het is de bedoeling dat de mobiele woonkamer in maart 2021in gebruik genomen zal worden.

Wethouder Jan Iedema (Onderwijs en Innovatie): “We worden uiteindelijk allemaal een dagje ouder en dat brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van gezondheid en mobiliteit. Met de huidige technologie ontstaan er steeds meer mogelijkheden om voor een langere periode comfortabel thuis  te blijven wonen en recreëren. Door samen te werken brengen we de techniek naar de jongsenioren toe. Het stimuleren van deze en andere innovatielabs zorgt voor een betere aansluiting tussen het onderwijs in Zoetermeer en de vraag uit de praktijk.”

Vervolgonderzoek

Studenten Medewerker Maatschappelijke zorg van mboRijnland én Social Work van de Haagse Hogeschool starten in november met een vervolgonderzoek naar de wijze waarop het experimenteerhuis het beste kan functioneren. Tegelijkertijd ontwikkelen studenten Technicus Engineering van mboRijnland prototypes spraak gestuurde technologie. Studenten ICT van mboRijnland ontwikkelen parallel daaraan een website voor het Livinglab Jongsenioren Zoetermeer.

Unieke samenwerking

Het experimenteerhuis is een uniek samenwerkingsproject van de gemeente Zoetermeer, de Coalitie Slimmer Thuis, jongsenioren, de Haagse Hogeschool, mboRijnland en de Centra voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & zorg en Smart Technology. Het is onderdeel van het Innovationlab Zorginnovatie van de gemeente Zoetermeer. Hierin zoeken inwoners, onderwijs, de gemeente, maatschappelijke instellingen en ondernemers naar oplossingen voor de gevolgen van de vergrijzing in Zoetermeer. Slimme en bereikbare voorzieningen en technologie kan daarbij ondersteunen.

download
Thema
Zorgvernieuwing & technologie
Soort item
Kennisbank
Thema tags
innovatie
Contactpersoon