Sectordeal Zorg

De zorg is in Den Haag een van de belangrijkste sectoren. De komende jaren zal de zorgvraag blijven toenemen door onder andere de vergrijzing. Dit betekent volop werkgelegenheidskansen en uitdagingen. Hoewel er in de zorg veel behoefte is aan goed opgeleid personeel zijn er op alle niveaus kansen.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen op het gebied van kwaliteit van zorg, productiviteit en het vinden van personeel om aan de zorgvraag te voldoen. Alleen door samen te werken in de driehoek van werkgevers, opleiders en gemeente kunnen we in deze sector het verschil maken. Daarom sloten ZorgZijn Werkt, Zorgscala, Calibris Advies, ROC Mondriaan, Threewise, MKB Den Haag, FNV, CNV, VNO-NCW en de gemeente Den Haag voor de periode 2019-2022 een sectordeal om 2.000 mensen klaar te stomen voor de Haagse zorgsector.

Met werkfit- en werkontwikkeltrajecten helpen we de komende jaren gezamenlijk mensen in de zorg aan het werk. We willen mensen ook aan het werk houden. De mogelijkheid tot het verkrijgen van MBO-certificaten versterkt de positie van de werkenden in de sector op de langere termijn.

Ondertekening van de Sectordeal Zorg

De aanpak

  • Koppelen van arbeidsmarktpotentieel aan de vraag

We focussen we op functies die zorgen voor een kansrijke en duurzame uitstroom specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We houden daarbij oog voor de persoonlijke omstandigheden en de te bewandelen leerlijnen. Want hoewel er in de zorg veel vraag is naar hoger opgeleiden, is een groot deel van de vacatures in de zorg ook in te vullen met mensen met beperkte werkervaring of opleiding.

  • Concrete afspraken in werkakkoorden

Vanuit het werkoffensief +500 heeft de gemeente Den Haag de afgelopen periode tal van werkgevers gesproken en bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan deze opgave door het ondertekenen van een werkakkoord. Door het afsluiten van deze werkakkoorden hebben we concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling en het in dienst nemen van bijstandsgerechtigden. Maar daar stopt deze sectordeal niet, het aan het werk helpen van iedereen die geïnteresseerd is in een baan in de zorg behoort ook tot onze uitgangspunten.

  • Kansen in ondersteunende functies

Er zijn veel mensen met een bijstandsuitkering die zeer geschikt zijn voor ondersteunende functies bij werkgevers in de zorg of facilitair. Deze functies zijn gecreëerd ter ondersteuning van het bestaand personeel en ter verbetering van de kwaliteit in de zorg. Zo liggen er kansen bij huiskamerbegeleiders en -ondersteuners en in de thuiszorg. In de sectordeal is veel aandacht voor de driehoek van gemeente, werkgevers en opleiders die samen kijken naar de markt, de beschikbare banen en welke kansen en mogelijkheden er liggen voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

  • Benutten van social return-kansen

Gezamenlijk benutten we ook de kansen die er in de zorgsector zijn op het gebied van social return. Zo helpen we op jaarbasis 750 mensen vanuit verschillende groepen, zoals de bijstand, kwetsbare jongeren en vanuit de WW, aan het werk.

Zorg Werkt Academie

Het vlaggenschip van deze sectordeal is de Zorg Werkt Academie. Gezamenlijk realiseren wij één locatie in de stad waar vraag & aanbod op het gebied van werkgelegenheid in de zorg samenkomt, en waar verschillende opleidings- en werkfittrajecten worden aangeboden. De vraag van werkgevers en maatwerk staan hierbij centraal.

Met de Zorg Werkt Academie concretiseren wij de lopende regionale afspraken op het gebied van de arbeidsmarkt in de zorg en sluiten wij aan bij bestaande initiatieven. De Zorg Werkt Academie richt zich op het vervullen van banen in de zorg door mensen die (langdurig) een bijstandsuitkering ontvangen.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
innovatie
instroom
Trefwoorden
academie
Gemeente Den Haag
herintreder
werkfit
zij-instroom