Nieuwe rapportage regionaal uitstroomonderzoek

Zorg- en welzijnsinstellingen zitten niet te wachten op ongewenste uitstroom en de daarmee gepaarde personeelstekorten. Om in kaart te brengen waarom medewerkers vertrekken, presenteren ZorgZijn Werkt en Care2Care het Uitstroomonderzoek voor de regio Haaglanden, Nieuwe Waterweg Noord en Rijn Gouwe.

In april 2019 is een groot doorlopend landelijk uitstroomonderzoek gestart. Doel van het onderzoek is meer inzicht in ongewenst verloop, zodat er zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau gerichte acties voor behoud van personeel genomen kunnen worden. Op basis van de landelijke resultaten hebben ZorgZijn Werkt en Care2Care nu een vertaalslag naar deze regio gemaakt.

Een belangrijke conclusie is dat het overgrote deel van het vrijwillig vertrokken zorgpersoneel nog steeds wil werken in de sector zorg en welzijn. Daarnaast heeft de eerste coronagolf tot een hoger verzuim geleid bij de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en VVT.

Benieuwd naar de overige resultaten? Bekijk hier de factsheet.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
podcast-app
podcasts
Radicale Vernieuwing
RVWO-studenten
Waarde-vol Onderwijs
WaardeCast