Inventarisatie technologische toepassingen in de verpleeghuiszorg

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de langdurige zorg neemt enorm toe. Om zorgaanbieders beter inzicht te bieden in bestaande technologieën, gekoppeld aan de ervaringen van collega-zorgorganisaties, zijn ruim 100 technologische toepassingen geïnventariseerd.

Verschillende verpleeghuislocaties delen in deze inventarisatie hun ervaringen en aandachtspunten bij implementatie en gebruik van zorgtechnologie. Verpleeghuizen die zelf aan de slag willen met de inzet van technologische toepassingen, kunnen op toegankelijke wijze de mogelijkheden ontdekken, gecategoriseerd per thema van het kwaliteitskader.

Technologie als kwaliteitsbevorderende interventie

Op verschillende verpleeghuislocaties wordt ervaring opgedaan met de inzet van zorgtechnologie als kwaliteitsbevorderende interventie. Verpleeghuizen zien de inzet van nieuwe technologie steeds meer als interventie om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren.  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • innovaties voor het vergroten van vrijheid en zelfredzaamheid van bewoners;
  • technologische toepassingen die worden opgenomen in het aanbod van welzijnsactiviteiten;
  • tijdbesparende technologieën waardoor zorgmedewerkers zelf meer tijd en aandacht voor de cliënt hebben;
  • of de inzet van technologische toepassingen voor het vergroten van de veiligheid op tal van zorggebieden (medicatietoediening, valpreventie, decubituspreventie etc.).

Wil je zelf aan de slag gaan kijk dan hier.

Thema
Innovatie & technologie
Soort item
Kennisbank
Thema tags
langdurige zorg
Trefwoorden
Dagbesteding
dementie
eenzaamheid
Welzijn