Inspiratiekaart bij- en omscholing via het mbo voor kansrijke beroepen

Waarom deze inspiratiekaart?

Directe aanleiding voor de inspiratiekaart is de tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19. Ter verbetering van de directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt is in 2021 € 63 miljoen beschikbaar voor kortdurende bij- en omscholing via praktijkleren in het mbo. Dit budget kan worden gebruikt door de regionale mobiliteitsteams om werkenden en werkzoekenden die door de coronacrisis hun baan verloren te begeleiden bij het vinden van nieuw werk. Ook gemeenten, sociale partners en UWV kunnen in aanvulling op hun reguliere dienstverlening bij het begeleiden van werkzoekenden naar werk gebruik maken van de crisisdienstverlening. Doelgroep zijn onder andere de adviseurs Leerwerkloketten, de adviseurs werkgeversdienstverlening UWV, de adviseurs werkzoekendendienstverlening UWV, de Mbo-begeleiders, de klantadviseurs gemeenten, en/of de sociale partners die begeleiden van werk naar werk.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom