Implementatie van Zorgtechnologie

Bij het implementeren van zorgtechnologie in een zorgorganisatie komt misschien meer kijken dan je denkt. Je doet het immers niet zomaar. Je wilt de zorg die je levert gaan verbeteren. Vandaar dat implementatie meer betekent dan een nieuw product aanschaffen. Het betekent een vernieuwing in je organisatie brengen.

 

Hoe richt je zo’n implementatieproces nu in? Om je hierbij te helpen hebben we een stappenplan voor je gemaakt. Bij elke stap vind je uitleg, hulp, algemene tips en praktische voorbeelden. Ze staan hier rechts onder elkaar, maar in de praktijk loopt vaak het een en ander tegelijkertijd. De algemene lijn van dit stappenplan is dat je eerst een plan gaat ontwerpen, daarna ga je je zorgtechnologie kiezen en daarna komt weer een ontwerpfase.

1. Waarom zorgtechnologie?
Waarom wil je eigenlijk innoveren? Wat is het probleem of de behoefte? Is zorgtechnologie het antwoord daarop?

 

2. Draagvlak om te innoveren
Heeft je organisatie een visie op zorgtechnologie? Of kun je er draagvlak voor creëren? Welke doelen heeft je zorgorganisatie en past de innovatie daarbij?

 

3. Brainstorm en verzamel kennis
Ga op verkenning! Welke lessen hebben anderen over zorgtechnologie geleerd? Wat doen soortgelijke organisaties? Wat gebeurt in de regio?

 

4. Onderzoek de behoeften
Waar hebben je cliënten/patiënten behoefte aan? Waar hebben de medewerkers behoefte aan? En wat wil het bestuur?

 

5. Bepaal je doelgroep en strategie
Wie gaan de nieuwe  zorgtechnologie gebruiken? Voor wie verandert er iets door de innovatie? Oftewel, wie zitten er allemaal in je doelgroep? En welke strategie kun je dus het beste inzetten?

 

6. Kiezen van de zorgtechnologie
Welke zorgtechnologie past het beste bij jullie behoefte? Wat zijn de eisen en wensen van de cliënten/patiënten, medewerkers en management?

 

7. Kiezen van een leverancier
Welke leverancier van zorgtechnologie biedt wat? Met welke leverancier kun je samen de implementatie ontwikkelen?

 

8. Plan van aanpak: ambitie
Hoe ga je de implementatie aanpakken? Wat wil je bereiken met de zorgtechnologie? En wie gaat dit project begeleiden?

 

9. Plan van aanpak: inhoud
Welke middelen en mensen heb je nodig voor de implementatie? Welke aanpassingen moet je doorvoeren in de organisatie? Hoe ga je het financieren?

 

10. Ambassadeur vinden
Wie is enthousiast over zorgtechnologie en vernieuwing? Wie kan de anderen motiveren tijdens de implementatie? Ga op zoek naar een ‘ambassadeur(s)’.

 

11. Techniek startklaar maken
Heb je de techniek van de zorginnovatie goed ingericht? Is de techniek gebruiksklaar en gekoppeld aan jullie systemen? Klopt het technische werkproces?

 

12. Organisatie startklaar maken
Is je organisatie klaar voor de implementatie en de verandering die daarmee gepaard gaat? Wat is daarvoor nodig in vaardigheden en ondersteuning?

 

13. In de praktijk brengen
Ben je klaar voor het in de praktijk brengen van de zorgtechnologie? Begin klein en evalueer vaak en veel.

 

14. Opschalen in de organisatie
Was de implementatie van je zorgtechnologie op kleine schaal succesvol? Dan kun je het op grotere schaal invoeren, bijvoorbeeld organisatie-breed. Maar hoe doe je dat?