Flexibel opleiden

Mogelijkheden voor werkenden om je door te ontwikkelen.

Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf de regie te nemen op hun loopbaan en hun leven. Hierdoor kan men zich blijven ontwikkelen en zijn zij in staat hun eigen keuzes te maken.

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) speelt daarin een belangrijke rol. Mensen moeten kunnen beschikken over middelen die naar eigen inzicht kunnen worden besteed aan opleiding en de ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Hiermee wil het kabinet mensen stimuleren in de eigen regie door duidelijkheid te bieden aan iedereen over de fiscale behandeling van persoonlijke leer- en ontwikkelbudgetten.

Daarnaast werkt het kabinet aan een regeling voor een publieke leer- en ontwikkelbudget, het zogenoemde ‘STAP-budget’, dat mensen de (financiële) mogelijkheid geeft stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen. Om het makkelijker te maken om de eigen regie te pakken, verkent het kabinet de haalbaarheid van een digitaal overzicht voor scholingsmogelijkheden, ook financieel. Verder lopen er regionale pilots die aanknopingspunten moeten opleveren om de ondersteuning van werkenden, werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Er is ook gericht aandacht voor het stimuleren van Leven Lang Ontwikkelen in het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) en in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De subsidieregeling voor deze groep is in ontwikkeling. Tot slot werkt het kabinet actief aan het flexibeler maken van het opleidingsaanbod, zodat een opleiding ook goed te combineren is met werk en privéleven.

Er zijn een aantal onderwerpen die samenhangen met het opleidingsaanbod. Over de diverse onderwerpen is constructief overleg gevoerd met de betrokken partijen. De Kamer en de betrokken partijen worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de LLO, met daarin de STAP-regeling met de uitvoeringstoets, de subsidieregeling voor LLO in het MKB en in de landbouw,- horeca- en recreatiesector en de stand van zaken van de andere onderwerpen.

Meer informatie over het de regeling Leven Lang Ontwikkelen leest u terug in het kamerstuk van de Rijksoverheid. (link naar bijlage invoegen) De volgende pagina’s geven u meer informatie over de regeling Leven Lang Ontwikkelen in de praktijk.

Thema
Arbeidsmarkt
Soort item
Kennisbank
Thema tags
innovatie
Trefwoorden
kamerbrief
LLO
subsidie
zorg
Contactpersoon