Duurzame inzetbaarheid VVT Haaglanden

‘Iedereen in de VVT Haaglanden vitaal, deskundig en met plezier aan het werk. Nu en in de toekomst!’  Dat is waar duurzame inzetbaarheid voor staat. Om duurzame inzetbaarheid toe te passen in jouw eigen organisatie, is er een model ontwikkeld die door elke organisatie op eigen wijze toegepast kan worden. Het model is onderverdeeld in vier thema’s; gezondheid, leren en ontwikkelen, werksfeer en werk-privé balans. Elke organisatie stuurt op deze vier thema’s vanuit de eigen missie en de visie met als doel het beste uit de medewerkers te halen. Duurzame inzetbaarheid is een verantwoordelijkheid van de medewerker, maar de werkgever heeft hierbij een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol. Beide hebben belang bij een duurzaam inzetbare medewerker. Het is vanzelfsprekend dat werkgever en werknemer met regelmaat met elkaar in gesprek gaan over zijn of haar duurzame inzetbaarheid en wat de medewerker nodig heeft om duurzaam inzetbaar te blijven.

De visienota Duurzame Inzetbaarheid VVT Haaglanden en het Duurzame Inzetbaarheidsmodel bieden handvatten voor de toepassing van duurzame inzetbaarheid op jouw organisatie.

Het Duurzame Inzetbaarheidsmodel op maat bestaat uit 6 stappen:

 • Koppel de missie/visie van jouw eigen organisatie aan het model
 • Koppel waar mogelijk bestaande (ambitie)programma’s
 • Inventariseer wat jouw organisatie nodig heeft op het gebied van DI
 • Categoriseer de instrumenten, activiteiten, programma’s et cetera per pijler
 • Inventariseer wat er nog ontbreekt
 • Kies welke focus je aanbrengt en ga aan de slag

Voortvloeiend uit de visie op Duurzame inzetbaarheid start in het najaar het project Duurzame inzetbaarheid in VVT Haaglanden. Deze is vanaf dat moment toegankelijk voor alle zorgorganisaties.

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid

RAAK VVT Haaglanden biedt in samenwerking met ZorgScala en ZorgZijn Werkt op verschillende thema’s binnen DI interventies aan, welke bijdragen aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en invulling geven aan de ontwikkelde visie binnen de VVT Haaglanden:

 • Visie en strategie DI
 • Duurzaam leiderschap
 • In gesprek over DI
 • Mentaal in balans
 • Financieel in balans
 • Lichamelijk in balans

Dit kennisdossier is onderdeel van het convenant RAAK VVT Haaglanden. Dit is een samenwerkingsverband tussen de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden (verenigd in ZorgScala), het zorgkantoor CZ, ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en de Haagse opleidingsinstituten.

Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
Trefwoorden
binden en boeien
Duurzame inzetbaarheid
gezondheid
leren en ontwikkelen
medewerkers
vitaliteit
werk privé balans
Contactpersoon