Verbindend Leren

hybride onderwijs
mbo
verpleegkundige
werkplekleren
zorg
Lerend Wijkcentrum Teylingen

hybride onderwijs
mbo
social work
zorg
Experimenteerhuis

hbo
livinglab
mbo
zorg
zorginnovatietechnologie
zorgtechnologie
RAAK VVT Haaglanden 2019-2021

Convenant ‘Regionale aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader’ VVT sector regio Haaglanden.

doorstroom
pilot
RAAK
samenwerking
zorg
Flexibel opleiden

Mogelijkheden voor werkenden om je door te ontwikkelen.

kamerbrief
LLO
subsidie
zorg