Wat leert het MBO van de coronaperiode?

corona
mbo
onderwijsinstellingen
Verbindend Leren

hybride onderwijs
mbo
verpleegkundige
werkplekleren
zorg
Lerend Wijkcentrum Teylingen

hybride onderwijs
mbo
social work
zorg
Experimenteerhuis

hbo
livinglab
mbo
zorg
zorginnovatietechnologie
zorgtechnologie