20 eenvoudige, activerende oefeningen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken

Goed in gesprek.

begrijpen
gesprek
gespreksvoering
luister- en gespreksvaardigheden
Luisteren
passende ondersteuning
passende oplossingen
samenspel met het sociaal netwerk
samenwerking binnen en buiten teams
welbevinden
werkboek
zelfstandigheid