Nieuwe rapportage Landelijk uitstroomonderzoek

personeelstekorten
rapportage
uitstroom
uitstroomonderzoek
Nieuwe invulling reiskostenvergoeding vanwege coronacrisis

coronacrisis
mobiliteitsbeleid
reiskostenregeling
Arbeidsmarktschets VVT

Arbeidsmarktschets
instroom
uitstroom
VVT
Wat leert het MBO van de coronaperiode?

corona
mbo
onderwijsinstellingen
Uitgelichte projecten ZorgZijn Werkt

Netwerkbijeenkomsten
Onboarding
Sterk in je werk
VitaalKrachtige Regio
werkgeversvereniging
Aan de slag met teamreflectie

reflectie
stress
team
teamreflectie
werkdruk verminderen
Resultaten Coronamonitor

corona
gezond werken
inzetbaarheid
medewerkers
Negen van de tien zorgmedewerkers tobben en piekeren over corona

corona
coronapandemie
mentale belasting
zorgmedewerkers
Digivaardig in de zorg

digicoaches
digitaal vaardige medewerkers
Het samenstellen van een zorgteam: wat doet er wel en niet toe?

behoeften en welzijn
communicatie
draagvlak
personeelssamenstelling
rust en aandacht
20 eenvoudige, activerende oefeningen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken

Goed in gesprek.

begrijpen
gesprek
gespreksvoering
luister- en gespreksvaardigheden
Luisteren
passende ondersteuning
passende oplossingen
samenspel met het sociaal netwerk
samenwerking binnen en buiten teams
welbevinden
werkboek
zelfstandigheid
Thuis in Huis

Begeleiding
Creëren van een huiselijke sfeer
Dagbesteding
Oog voor hygiënisch werken
Welzijn
Verbindend Leren

hybride onderwijs
mbo
verpleegkundige
werkplekleren
zorg
Lerend Wijkcentrum Teylingen

hybride onderwijs
mbo
social work
zorg
Experimenteerhuis

hbo
livinglab
mbo
zorg
zorginnovatietechnologie
zorgtechnologie
Verbindend Vernieuwen

Beter samenwerken met de Duurzame InnovatieTool.

onderwijs
opleiden
projecten
verbinden
vernieuwen
Het potentieel pakken in de zorg

De kans rondom grotere deeltijdbanen.

(zij)instroom
contractuitbreiding
deeltijdbanen
potentieel
Duurzame inzetbaarheid VVT Haaglanden

‘Iedereen in de VVT Haaglanden vitaal, deskundig en met plezier aan het werk. Nu en in de toekomst!’

binden en boeien
Duurzame inzetbaarheid
gezondheid
leren en ontwikkelen
medewerkers
vitaliteit
werk privé balans
Sectordeal Zorg

2.000 mensen klaar te stomen voor de Haagse zorgsector.

academie
Gemeente Den Haag
herintreder
werkfit
zij-instroom
Extra Strong

Zorgen voor goed opgeleide professionals in de sector waarbij aandacht is voor de belangen van zowel studenten als het werkveld.

opleiden
participatiekliniek
vitaliteitsbegeleider
ZIC
Brede oriëntatietrajecten in de zorg

Heldere wederzijdse verwachten in de zorg voor een geslaagde match.

ontdek de zorg
oriënteren
RAAK VVT Haaglanden
zij-instromers
Gezamenlijk organiseren van alternatieve wervingsacties

Zorgorganisaties bundelen krachten om de instroom te vergroten door gezamenlijke werving op evenementen.

evenementen
oriënteren
RAAK VVT Haaglanden
zij-instromers
RAAK VVT Haaglanden 2019-2021

Convenant ‘Regionale aanpak Arbeidsmarktontwikkelingen en Kwaliteitskader’ VVT sector regio Haaglanden.

doorstroom
pilot
RAAK
samenwerking
zorg
Flexibel opleiden

Mogelijkheden voor werkenden om je door te ontwikkelen.

kamerbrief
LLO
subsidie
zorg

Filters

Thema
Behoud & instroom
Soort item
kennisbank
Toon alle trefwoorden