20 eenvoudige, activerende oefeningen om luister- en gespreksvaardigheden te versterken

Verpleeghuizen willen goede zorg leveren en zo waarde toevoegen aan het welbevinden van de cliënt. Afstemming op de wensen en behoeften van cliënten en hun naasten vraagt dat de medewerkers goed kunnen luisteren. Luisteren ten eerste om de ander goed te begrijpen en van daaruit in gezamenlijkheid met deze én zijn naasten én anderen die hieraan bij kunnen en willen dragen komen tot passende ondersteuning en zorg. Het is samen zoeken naar de best passende oplossingen met inzet van zowel formele als informele zorg. Het gaat ook om het scheppen van realistische verwachtingen om teleurstellingen te voorkomen.

In dit werkboek zijn 20 werkvormen gebundeld waarmee de luister- en gespreksvaardigheden van de deelnemers verder worden versterkt. De werkvormen koppelen de opdracht altijd aan de dagelijkse praktijk van de deelnemer. Het gaat om het gesprek over welbevinden, zelfstandigheid, het samenspel met het sociaal netwerk en de samenwerking binnen en buiten teams.

Bij luister- en gespreksvaardigheden gaat het om aandacht en respect, de tijd nemen voor elkaar, écht luisteren, het zwijgen en de juiste vragen stellen, het checken of je de ander goed begrijpt en het niet invullen voor een ander. Het gaat om de verbale en non-verbale communicatie. Onder begeleiding van een coach, collega of teamleider kan je met deze 21 werkvormen zelf aan de slag met het versterken van de gespreksvoering in het dagelijks werk.

logo_zorgvoorbeter
Thema
Behoud & instroom
Soort item
Kennisbank
Thema tags
behoud
instroom
Trefwoorden
begrijpen
gesprek
gespreksvoering
luister- en gespreksvaardigheden
Luisteren
passende ondersteuning
passende oplossingen
samenspel met het sociaal netwerk
samenwerking binnen en buiten teams
welbevinden
werkboek
zelfstandigheid