Leernetwerk Inclusieve mantelzorgondersteuning: iedereen telt (Hoe werk je samen met mantelzorgers?)

Dé mantelzorger bestaat niet; elke mantelzorger is anders als persoon en heeft te maken met een andere achtergrond en (zorg)situatie. Voor specifieke groepen mantelzorgers, zoals mantelzorgers met een migratieachtergrond, mantelzorgers van mensen met psychische problematiek en jonge mantelzorgers, zijn in de praktijk veel vragen over (het organiseren van) toegankelijke en passende ondersteuning. In het land is er lokaal al ervaring opgedaan. Dit leernetwerk is er om kennis, praktijkvoorbeelden en ervaringen te delen. Praat jij ook mee?

Wat gaan we doen?

In het leernetwerk staat uitwisselen centraal. Wij brengen gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties bij elkaar die actief zijn voor jonge mantelzorgers, mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid of mantelzorgers met een migratieachtergrond om inclusieve mantelzorgondersteuning te versterken.

Er vinden drie bijeenkomsten plaats in de periode van juli tot en met december 2021. Elk van deze expertmeetings zal zich focussen op een specifieke vraag rond inclusieve mantelzorgondersteuning:

  • 5 juli van 14.00 – 16.00 uur: Hoe betrek je mantelzorgers?
    • Met onder andere expert Wietske Dekkers
  • 13 september van 14.00 – 16.00 uur: Hoe bereik je mantelzorgers?
    • Programma volgt
  • 13 december van 14.00 – 16.00 uur: Hoe werk je samen met mantelzorgers?
    • Programma volgt

We zullen kennis delen, dwarsverbindingen leggen en door middel van werkvormen aan de slag gaan om elkaar handvatten te geven om impact op het thema te maken binnen én buiten de eigen organisatie.

Wat levert het op?

Door deelname aan de expertmeetings krijg jij de kans om je kennis te vergroten op het gebied van inclusieve mantelzorgondersteuning. Je doet nieuwe inzichten op die je in je eigen praktijk kunt brengen én waarmee je anderen kan inspireren.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar jou wanneer je:
–    je in je werk bezighoudt met één of meerdere van de drie groepen (jonge mantelzorgers, mantelzorgers met een migratieachtergrond, mantelzorgers die zorgen voor een naaste met GGZ-problematiek);
–    je binnen je eigen organisatie of eigen lokale netwerk hard maakt voor één of meerdere van de drie groepen;
–    innovatief bezig bent met beleid en/of ondersteuning voor één of meerdere van de drie groepen in jouw lokale omgeving;
–    invloed hebt op het beleid en/of ondersteuning en netwerk voor één of meerdere van de drie groepen in jouw organisatie of lokale omgeving;
–    enthousiast en gemotiveerd bent om meer kennis op te doen op deze onderwerpen én deze kennis in de praktijk wilt toepassen.

Praktisch

Ben jij enthousiast, nieuwsgierig en wil je graag bijdragen vanuit jouw expertise en kennis? Dat kan! Meld je aan via onderstaand aanmeldformulier.

Omdat wij geloven in de kracht van een groep gedreven mensen, zullen wij bij een groot aantal aanmeldingen op basis van de inschrijvingen een selectie maken.

Datum en tijd

maandag december 13, 2021

14:00 - 16:00

Locatie

Online