Inspiratiesessie: aan de slag met methodisch werken: inzichten, tips en tools

Methodisch werken is een hulpmiddel om goede zorg te kunnen leveren en draagt bij aan werkplezier. In het verpleeghuis blijkt methodisch werken nog vaak een pittige uitdaging. In de inspiratiesessie op 28 januari bieden we je de nieuwste kennis en handvatten om aan de slag te gaan met het methodisch werken in jouw organisatie. En je hoort van zorgorganisatie Kennemerhart hun praktijkervaringen en tips.

Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat methodisch werken in de verpleeghuizen beter landt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het helpt om goede zorg te bieden en dat het bijdraagt aan welzijn van bewoners en werkgeluk bij medewerkers?  Hoe zorg je er nu voor dat de Plan Do Check Act-cyclus in zijn geheel blijft draaien en vooral ook de C en A afgemaakt worden.

In de praktijk blijkt dat er veel verschillende termen en werkwijzen gebruikt worden als het gaat om methodisch werken. Wij gaan uit van de kwaliteitcirkel van Deming, met de Plan, Do, Check, Act stappen als kern van het methodisch werken.

Programma

Het programma kent drie onderdelen:

1. Inzichten methodisch werken  in het verpleeghuis

Jennie Mast, kennismanager bij Waardigheid en Trots op locatie en Henry Mostert, coach en adviseur bij Vilans en ook werkzaam voor Waardigheid en trots op locatie delen kennis en inzichten uit hun verkenning naar methodisch werken in de verpleeghuizen. Ze gaan in op de verschillende niveaus van werken: het niveau van het zorgproces rond bewoners, van het team en van de organisatie. Wat zijn belemmeringen om methodisch te kunnen werken? Je krijgt een inkijkje in de reflectietool methodisch werken en in de inspiratiebox methodisch werken.

Expert Henry Mostert over methodisch werken:  
“Het gaat erom de ‘PDCA-cyclus’ draaiende te houden, niet alleen de P en D maar juist ook de C en A. Dáár zit het mensenwerk. En dat treft alle thema’s van het kwaliteitskader en alle niveaus in een organisatie. Het gaat bijv. over het maken en actueel houden van zorgplannen, het systematisch melden en leren van incidenten en fouten, het continu verbeteren van samenwerking en beleid.”

2. Kennemerhart: Cyclisch leren en continu verbeteren in de praktijk 

Zoja Vermeij (senior projectmanager), Liesbeth de Vlieg (risico- en procescontroller), Ans van Beek (teamleider cliëntenzorg) en Caroline Bol (kwaliteitsverpleegkundige) van Kennemerhart geven ons een inkijkje in de dagelijkse praktijk. Ze delen de wijze waarop zij de kwaliteit en hun processen continu verder ontwikkelen én borgen. De afgelopen jaren zijn ze gaan werken met procesmanagement. Dat wil zeggen het managen van processen door ze eenduidig te beschrijven, zorgvuldig te implementeren en te monitoren of ze werken. Het afmaken van de PDCA-cyclus is daar een belangrijk onderdeel van. Uitvoerende (zorg)medewerkers hebben daarbij direct invloed op de processen en hun werking. Doordat ze in het procesoverleg feedback kunnen geven op de werking, waardoor vervolgens direct gemonitord, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld kan worden.

3. Samen in gesprek

In het laatste deel van de inspiratiesessie kun je in gesprek met de experts en met andere deelnemers van de inspiratiesessie. Om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor ieder die een rol heeft in het versterken van de inhoud en samenhang van het methodisch werken op cliënt-, medewerker/team- of locatieniveau. Het is bedoeld voor zowel managers, kwaliteitsadviseurs en kwaliteitsverpleegkundigen als ook teamleiders.

Datum, tijd, aanmelden

De inspiratiesessie methodisch werken vindt online plaats. Deelname is kosteloos.

Vooraankondiging: Kennisdossier methodisch werken

Experts van Waardigheid en trots op locatie hebben hun ervaringen bij verpleeghuislocaties samengevoegd met informatie uit gesprekken met de inspectie rondom methodisch werken. In januari zal hiermee een kennisdossier methodisch werken ingericht worden. Daarin vind je vanaf half januari de volgende kennisproducten:

  1. Een achtergrondartikel met een infographic over methodisch werken in de verpleeghuiszorg.
  2. Een animatievideo met korte uitleg over het belang van methodisch werken in de verpleeghuiszorg.
  3. Een reflectietool waarmee verpleeghuislocaties intern kunnen onderzoeken welke vraagstukken zich bij hen voordoen op het gebied van methodisch werken.
  4. Een inspiratiebox methodisch werken met voorbeelden en instrumenten van zorgaanbieders van verpleeghuiszorg die methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.
Datum en tijd

donderdag januari 28, 2021

15:00 - 16:30

Locatie

Online