Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De Wzd vervangt sinds 1 januari jl. de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Op het congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang (Wzd) leer je van experts en hoor je de ervaringen van medebestuurders een jaar na de invoering van de Wzd.

Lees meer over het Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang op de website van Zorgvisie via de link aan de rechterzijde van deze pagina. Op de website van Zorgvisie is het ook mogelijk om je aan te melden voor dit congres.

Datum en tijd

woensdag november 25, 2020

09:00 - 17:00

Locatie

Jaarbeurs Utrecht