Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Bezoekregeling van WZH

Plan van aanpak bezoekregeling van WZH

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Inhuizingsprotocol Rudolf Steiner Zorg

Inhuizingsprotocol Rudolf Steiner Zorg

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Beleidsafspraken rondom opname binnen WoonZorgcentra Haaglanden

Beleidsafspraken rondom opname binnen WoonZorgcentra Haaglanden inzake COVID-19.

Dit document is ook geplaatst en terug te vinden binnen Brengen & Halen.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboek: veilige zorg aan van corona herstellende cliënten

Het doel van het draaiboek is om herstelzorg na besmetting en/of behandeling met corona snel en adequaat te kunnen opstarten bij de noodzaak van extra opvang vanuit het verpleeghuis en/of de regio.

Dit draaiboek geeft handvatten die aanvullend kunnen zijn op het draaiboek dat elke organisatie of locatie mogelijk zelf al hanteert. Het draaiboek is uitdrukkelijk voor (oud-)zorgverleners en richt zich niet op het medisch behandelbeleid maar op de zorgproblemen en mogelijke interventies.

Download het draaiboek voor herstelzorg (pdf)

Lees en vindt meer op de site van Zorg voor Beter.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Werkdocument Opname-afdeling Opnames COVID-19 , Eykenburg

Werkdocument Opname-afdeling. Stichting Eykenburg. Opnames ten tijde van COVID-19 uitbraak 2020

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboek Coronavirus Wijkzorg, HWW Zorg

Draaiboek Coronavirus Wijkzorg. In dit document zijn de richtlijnen van het RIVM, de Overheid, Verenso en GGD Haaglanden gebundeld.  Deze geven richting aan het handelen van  HWW zorg als het gaat om het verzorgen en verplegen van cliënten met (vermoeden) COVID-19.  

Toepassingsgebied 
Zorgmedewerkers Wijkzorg waaronder; wijkteams, specialistisch team, acute zorg, thuisbegeleiders, specialistisch vpk en consulenten. 

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboek Coronavirus Woonzorg, HWW Zorg

Draaiboek Coronavirus Woonzorg In dit document zijn de richtlijnen van het RIVM, de Overheid, Verenso en GGD Haaglanden gebundeld.  Deze geven richting aan het handelen van  HWW zorg als het gaat om het verzorgen en verplegen van cliënten met (vermoeden) COVID-19.  

Toepassingsgebied 
Zorgmedewerkers Woonzorg; verpleeghuis en woonzorgcentra. 

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboeken voor afdelingen waar een Corona cliënt verblijft

Respect is geïnteresseerd naar Corona draaiboeken van afdelingen waar een Corona cliënt verblijft? ZorgScala plaats draaiboeken en protocollen graag op Brengen & Halen.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboek Corona cohort verpleging & hygiëne maatregelen Locatie Westhoff

Draaiboek Corona cohort verpleging & hygiëne maatregelen. Met dank aan Locatie Westhoff afdeling Lucebert voor het delen.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Speciale afdelingen en kennis en tips delen

Veel zorgorganisaties richten nu speciale ‘afdelingen’ in. Dat is nieuw, iets wat snel moet gebeuren en iets waar organisaties veel van elkaar kunnen opsteken. Hoe doe je dat? Zijn er goede tips en adviezen aan elkaar? Mogelijk zijn collega’s geholpen zijn met gedeelde video’s hoe andere organisaties deze afdelingen hebben ingericht. Dat kan bijvoorbeeld door een video (waarin geen personen voorkomen), gemaakt met een smartphone. Video’s waarop je bijvoorbeeld kan zien hoe een afdeling is ingericht, welke maatregelen er zijn genomen en welke slimme oplossingen er zijn gemaakt. De adviezen aan elkaar kunnen worden gedeeld via Brengen & Halen. Mocht je een bijdrage hebben stuur deze dan naar infocorona@zorgscala.nl.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboeken helpen bij coronavraagstukken in de zorg

Veel oud-zorgprofessionals gaven al gehoor aan de oproep om extra handen aan het bed tijdens de coronacrisis. Maar hoe kunt u als organisatie hen snel scholen? En hoe zorgt u dat de huidige zorgmedewerkers weten hoe ze snel en adequaat kunnen handelen bij een coronabesmetting? Om u hierbij te helpen ontwikkelde Vilans samen met andere zorgorganisaties draaiboeken en scholingsinstructies voor zowel de thuis- als verpleeghuiszorg.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Corona (COVID-19) Extramuraal Florence

Florence deelt graag het Protocol Corona (COVID-19) Extramuraal

Deze protocollen telkens worden aangepast aan de laatste updates vanuit het RIVM.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Corona (COVID-19) Intramuraal Florence

Florence deelt graag het Protocol Corona (COVID-19) Intramuraal.

Deze protocollen telkens worden aangepast aan de laatste updates vanuit het RIVM.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Cohort-COVID-thuiszorg teams

Respect verwacht dat in toenemende mate cliënten in thuisisolatie,  op voorschrift van huisarts of omdat ze als COVID-19 patiënt ontslagen zijn uit het ziekenhuis, thuis verpleging en  verzorging nodig hebben.

Effectieve verpleging en verzorging van deze cliënten wordt optimaal indien expertise wordt geconcentreerd en deze verpleging en verzorging wordt geïsoleerd van het reguliere proces.

Voordeel van deze aanpak is ook dat efficiënt met de beperkte menskracht en de schaarse aan PBM’s wordt omgegaan.

Dit voorstel is ook in het CCT-vvt Haaglanden besproken.

Het voorstel is om gezamenlijk zgn cohort-COVID-thuiszorg teams te vormen per regio/postcodegebied.

Respect wil hierin het voortouw nemen. Wie wil hierbij aansluiten?

Reacties naar Respect tav i.dejong@respectzorg.nl

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Draaiboek Corona van de Kessler Stichting

Draaiboek Corona van de Kessler Stichting. De Kessler stichting deelt dit graag met collega organisaties via de ‘Brengen en Halen’. Het e-mail adres van het crisisbeheersteam is in het document opgenomen. Als collega’s vragen hebben (of tips) dan is dat van harte welkom via dit e-mail adres.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Bescherming privacy cliëntgegevens

Om de privacy van cliëntgegevens optimaal te beschermen introduceert Florence de Siilo app waarmee collega’s binnen Florence en met Siilo gebruikers buiten Florence veilig kunnen communiceren. Siilo werkt als WhatsApp.

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Vraag en aanbod casemanagement dementie

Vanuit de VVT is er het verzoek bij ZorgZijn Werkt om beschikbare professionals in kaart te brengen die een rol kunnen spelen in het waarnemen bij minder acute, laag complexe dementie casuïstiek voor de casemanager. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten die hiervoor de mogelijkheid hebben. 

Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Florence Corona Informatielijn

Om cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, heeft Florence een aantal maatregelen getroffen. Daar wordt helder over gecommuniceerd. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze gesteld worden aan de Florence Corona Informatielijn (FCI). Dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 19.00. Wanneer een medewerkers belt zal een collega van de afdeling Kwaliteit en Innovatie de vraag snel beantwoorden of op zoek gaan naar het antwoord.

Categorieën
Brengen & Halen

Vraag van communicatie HWW Zorg

Hoe communiceren we op een goede manier naar de bewoners/cliënten op het moment dat het coronavirus ook bij medewerkers is vastgesteld? Nu kan het een enkeling zijn maar dat kan uiteraard de aankomende weken zich vermenigvuldigen. Hebben andere zorgpartijen daar al een format voor liggen?

Als iemand tips heeft heel graag!