Categorieën
Algemeen

Corona communicatie ActiZ

De afgelopen maanden stond de communicatie van ActiZ vooral in het teken van de eerste coronagolf die over Nederland en specifiek over de ouderenzorg heen spoelde. Een ongekende crisisperiode waarin veel beleid en communicatie on the run tot stand kwam. Een intensieve periode, in de eerste plaats voor u als verantwoordelijke van uw eigen organisatie in uw regio. Tegelijk werkte ActiZ als vereniging achter de schermen en soms voor de schermen aan de gezamenlijke belangen van de sector.

Leren
In het communiceren met pers, polder, politiek en publiek, maar ook met u als ActiZ-lid, ontstond bij de uitbraak van COVID-19 al snel een nieuwe dynamiek. In sneltreinvaart werden nieuwe communicatiemiddelen gerealiseerd en kwam zowel de perscommunicatie als het stakeholdermanagement in een bij tijden woelige en in een bijna constante 24/7-modus.

Om te leren van deze periode en om mogelijke verbeterpunten aangereikt te krijgen, schakelde ActiZ adviesbureau Wepublic in om de coronacommunicatie van ActiZ van maart tot juni onder de loep te nemen. Wepublic sprak met een divers palet aan leden en verschillende stakeholders. Deze gesprekken hebben een rijke opbrengst aan inzichten en conclusies opgeleverd.

De bevindingen uit het onderzoek van Wepublic leest u in dit artikel: Doen, durven en data (juli 2020).

Een algemeen overzicht van de zichtbaarheid van ActiZ in de periode maart-mei 2020 kunt u zien in bijgaande mediarapportage (zie bijlage).

Mocht u vragen hebben over het artikel Doen, durven en data of heeft u zelf feedback op de communicatie van ActiZ tijdens de eerste coronaperiode, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Olfert Koning en/of Eric Bosman van ActiZ Mediarelaties & Public Affairs via pers@actiz.nl of via 085-0772099.

Bijlage:
mediarapportage coronacommunicatie maart_juni_def 14 juli.pdf