Categorieën
Algemeen

Wachtlijsten en toekomst verpleeghuiszorg

Het animo van ouderen om in het verpleeghuis te gaan wonen is door de coronacrisis laag. Voor het eerst in lange tijd is er leegstand in de huizen, ondanks de wachtlijsten. Dat roept vragen op: wat willen de mensen die op de wachtlijst staan? En hoe kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders daarop anticiperen? ‘Innovatie in de ouderenzorg is hard nodig’, aldus Jan Megens, manager Wlz bij Menzis Zorgkantoor.

Lees meer op Thuis in het Verpleeghuis.