Categorieën
Algemeen

Goede voorbeelden van respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Na de coronacrisis zullen veel mantelzorger hier behoefte aan hebben. Clémence Ross deed als aanjager respijtzorg een onderzoek naar waarom vraag en aanbod van respijtzorg onvoldoende op elkaar aansluiten. 

Nu in de coronacrisis veel dagbestedingen, logeerzorg en andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers tijdelijk wegvielen, kwam veel extra zorg op de schouders van mantelzorgers. Respijtzorg kan helpen om overbelasting van mantelzorgers (ook op de langere termijn) te voorkomen.

Lees meer op Zorg voor Beter.