Categorieën
Algemeen

ROAZ opdracht en structuur Hoe starten de regio’s de zorg weer op tijdens en na corona?

Opschaling van planbare reguliere zorg; de NZa faciliteert de regio en houdt zicht op de voortgang
Op dit moment is veel zorg die uitgesteld kon worden, uitgesteld vanwege COVID-19. De urgente reguliere zorg dreigt in de verdringing te komen door de zorg aan COVID- 19-patiënten en een tekort aan zorgpersoneel en middelen. Terwijl het voor verschillende groepen mensen van groot belang is dat zij zorg krijgen om gezondheidsschade te voorkomen.

Lees hier verder!