Categorieën
Algemeen

Invloed coronamaatregelen op probleemgedrag wisselend

De academische netwerken ouderenzorg UKON en UNC-ZH onderzoeken de gevolgen van de coronamaatregelen op het probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners. De factsheet met de eerste resultaten geeft een wisselend beeld: behandelaren zien bij sommige bewoners juist meer en bij andere bewoners juist minder probleemgedrag. 

Er is een enquête uitgezet, waaraan bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere behandelaren aan hebben deelgenomen.  In de factsheet ‘Probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners en COVID-19 maatregelen’ staat dat de deelnemers aangeven dat er zowel bewoners zijn waarbij het probleemgedrag is
toegenomen, als bewoners waarbij dit is afgenomen. Ook merken zij dat er veranderingen zijn in het type probleemgedrag na de invoering van de coronamaatregelen.

Lees meer op de site van Thuis in het Verpleeghuis.