Categorieën
Algemeen

Update registratie verpleeghuizen 12 mei 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds een aantal weken ook gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar.

In totaal zijn op 12 mei 9.053 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 242 patiënten in vergelijking tot afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.696 patiënten zijn overleden; 1.861 patiënten zijn hersteld.

We zien in de afgelopen periode een stabiel beeld van nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Toch nemen de aantallen nog steeds toe. Gelukkig zien we inmiddels dat het aantal patiënten dat is hersteld, hoger is dan het aantal patiënten dat is overleden. Om de gevolgen voor verpleeghuizen goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk dat juist nu de follow-up gegevens goed worden ingevuld. Zodat we weten hoeveel patiënten zijn hersteld, overleden of nog ziek zijn.

Lees meer op de site van Verenso.