Categorieën
Algemeen

Coronacrisis en re-integratieverslag

Het UWV heeft het addendum Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd, waarin staat hoe het UWV omgaat met de gevolgen van de coronacrisis voor de beoordeling van het re-integratieverslag en de claimbeoordeling voor de WIA.

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van de coronacrisis en de uitwerking hiervan op het werk, hebben ook gevolgen voor de re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer. Dit heeft ook effect op de wijze van beoordelen door het UWV van de re-integratie-inspanningen van de werkgevers in het kader van de Wet verbetering poortwachter (WVP).

Lees meer op de site van ActiZ.