Categorieën
Algemeen

Meldpunt Inspectie SZW voor onveilige werkomstandigheden door corona

De Inspectie SZW heeft een speciaal meldpunt geopend voor het melden van coronagerelateerde klachten of signalen over de veiligheid van de werkplek of de werkomstandigheden. Wie zich in zijn werk onveilig voelt door bijvoorbeeld een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kan dit via een speciaal formulier melden. 

Verpleeghuizen die knelpunten ervaren met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen of die een dringend tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen ervaren en te maken hebben met een mogelijk besmette patiënt, kunnen ook direct contact opnemen met de regionaal coördinator in de ROAZ regio. 

Lees meer op de site Thuis in het verpleeghuis.