Categorieën
Algemeen

Inspectietoezicht in deze tijd

De inspectie ziet dat professionals in de zorg zich als altijd iedere dag inspannen om ook in bijzondere omstandigheden de juiste zorg te verlenen. Ook als dat nu betekent dat het op andere manieren moet dan gebruikelijk. De inspectie houdt hier rekening mee bij haar toezicht, zowel nu als in de periode na de coronacrisis. Als men moet afwijken van de gebruikelijke wijze, dan gaat de inspectie ervan uit dat deze keuze wordt vastgelegd. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Uitleg niet alleen naar de inspectie, maar vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.

Lees meer op de site van de IGJ.