Categorieën
Algemeen

Coronabureaucratie bezorgt zorginstellingen miljoenen accountantskosten, Zorgvisie

Zorginstellingen zijn minimaal twintig procent meer kwijt aan accountantskosten door de coronacrisis. Talloze nieuwe regelingen en geldstromen vergen veel meer controles dan normaal. Alleen al voor de ziekenhuizen is dat een extra kostenpost van drie à vier miljoen euro.0

Dat verwacht Dauphine Noordanus, teamhoofd financial accounting bij het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Ze is gespecialiseerd in accountancy bij ziekenhuizen en schreef onlangs een onderzoek over jaarrekeningen bij ziekenhuizen. Daarmee won ze vorige maand de Best-in-Business award van de Nyenrode Business Universiteit.

Extra controles

Noordanus vreest de financiële gevolgen van de corona-crisis, omdat de bedrijfsvoering heel anders is: ‘Dat brengt extra verantwoording en dus ook extra controles met zich mee.’ Dat is volgens haar moeilijk, omdat op veel terreinen nieuwe afspraken worden gemaakt. Zo hebben onder meer VWS, NZa, IGJ en zorgverzekeraars besloten regelingen te versoepelen of op te schorten.
Dat niet altijd duidelijk is hoe een nieuwe maatregel moet worden geïnterpreteerd, maakt het extra moeilijk voor zorginstellingen. Het betekent veel werk voor interne financiële afdelingen om een en ander bij accountants te verantwoorden. Noordanus: ‘Er gaan allerlei ideeën en besluiten rond van zorgverzekeraars, banken en VWS, maar ik zie nergens een hard besluit. Behalve dat er vanaf 1 mei voorschotten bij de zorgverzekeraars aangevraagd kunnen worden.’

Meer administratie

Bovendien betekenen al deze nieuwe omvangrijke geldstromen van onder andere zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten (wmo), banken en de ministeries van VWS en Sociale Zaken (loonsubsidie voor werknemers) veel extra administratie, zegt Noordanus. Verder krijgen zorginstellingen te maken met nieuwe leveranciers die corona-gerelateerde goederen of diensten leveren. Vaak worden die orders mondeling gemaakt, soms zonder goede factuur of aanbestedingsprocedure.
Daarbij komt dat een zorginstelling door de veranderde geldstromen haar liquiditeit scherper in de gaten moet houden en tijdelijke maatregelen moet kunnen verantwoorden. Zorgaanbieders krijgen sinds maart te maken met een scherpe omzetdaling van tientallen procenten, terwijl niet duidelijk is wanneer ze van welke organisatie financiële steun krijgen. Ook niet hoeveel de steun bedraagt en hoe lang zo’n geldstroom aanhoudt.

Te ingewikkeld

In een brief aan de Tweede Kamer op 15 april schrijft minister Van Rijn (Medische Zorg) dat de NZa een systeem optuigt voor prestatiebeschrijvingen en betaaltitels. Hij stelt dat deze regeling de juiste balans is tussen ‘administratief-arm’ en ‘rechtmatigheid’. Maar ziekenhuizen vinden de aanpak van de NZa veel te technisch en te ingewikkeld.
‘Dat gaat heel veel discussie geven op detailniveau over gemaakte kosten. Als dit doorgaat, krijgen we een enorm verantwoordingscircus waarbij het jarenlange gesteggel over de garantieregeling kapitaallasten kinderspel is’, zegt een bestuurder die liever anoniem wil blijven. ‘Deze benadering is zo inefficiënt.’

@Zorgvisie