Categorieën
Algemeen

Vervolg RIVM richtlijn ‘PBM gebruik buiten het ziekenhuis’

Vervolg RIVM richtlijn ‘PBM gebruik buiten het ziekenhuis’

Eerder vandaag bent u middels een ActiZ persbericht geïnformeerd over de continue zoektocht naar duidelijkheid over goed gebruik van PBM. In de technische briefing van vandaag is nadrukkelijk aandacht besteed aan goed gebruik van PBM in de verpleeghuizen, echter zonder dat onze vragen beantwoord zijn. Vanmiddag was er een ingelast bestuurlijk overleg met beide ministers naar aanleiding van onze berichtgeving. De ministers nemen onze zorgen (inmiddels) uiterst serieus en hebben gegarandeerd dat het RIVM alsnog zo snel mogelijk zorgdraagt voor transparante herijking van en glasheldere uitleg over de RIVM richtlijn ‘PBM gebruik buiten het ziekenhuis‘. We zullen daar uiteraard druk op blijven uitoefenen en houden u op de hoogte.

ActiZ is in haar informatievoorzienig, advisering en lobby steeds uitgegaan van de richtlijnen van het RIVM, ook als het gaat om inzet en gebruik van PBM. Het RIVM ziet in alle nieuwe informatie, praktijkervaringen en lopend onderzoek naar voortdurende verspreiding van het virus in de verpleeghuizen, vooralsnog geen aanleiding om de richtlijn aan te passen.

Het RIVM wijst wel consequent op de ruimte die de bestaande richtlijn biedt voor toepassing in de praktijk. In dat kader hebben we eerder al enkele voorbeelden genoemd: “Als je niet weet wat de situatie ‘achter de voordeur’ is, bijvoorbeeld bij onvoorspelbaar gedrag, onzekerheid over de houdbaarheid van vluchtig contact, 1½ meter afstand, of hoesten/niezen/koorts, gebruik dan PBM”.

Inmiddels zien we in de praktijk van een aantal leden dat professionals afwegingen en keuzes maken in verstandig gebruik van PBM. In situaties waar sprake is van voortdurende toename van besmettingen en in situaties waar sowieso veel besmettingen onder cliënten en/of medewerkers op een afdeling, locatie of zorgroute zijn, wordt steeds vaker gekozen voor werken mét PBM op de héle afdeling, locatie of zorgroute. Die aanpak wordt gesteund door de toelichting van het RIVM in de technische briefing. Gerichte inzet met gezond verstand draagt in elk geval bij aan het gevoel veilig te werken en de kans op verspreiding te verkleinen.

Dit speelt niet in situaties waar géén of nauwelijks besmettingen zijn. Daar is immers ook geen enkele aanleiding om PBM in te zetten, ook niet preventief.

COVID-19 registratie verpleeghuiszorg
Voor het geval u deze gemist hebt: leden die verpleeghuiszorg bieden, hebben eerder deze week een extra directiemail ontvangen over de registratie van het aantal cliënten met klachtendie kunnen wijzen op COVID-19. In samenwerking met het RIVM worden deze gegevens uit de ECD’s gebruikt om in kaart te kunnen brengen hoeveel cliënten klachten van corona vertonen en hoeveel van hen positief getest zijn.

Instructies voor tijdelijke medewerkers via VR-bril 
Het Erasmus MC heeft een VR-app met instructiefilms ontwikkeld voor verpleegkundigen die vanuit een andere discipline aan de slag gaan op een COVID-afdeling. Verpleegkundigen kunnen op deze manier ervaring opdoen met essentiële handelingen bij coronapatiënten. De appis gratis beschikbaar voor alle verpleegkundigen in Nederland.

Tech Tegen Corona
Via het initiatief Tech Tegen Corona bieden meer dan 300 technologiebedrijven gratis producten, oplossingen en menskracht aan. Bekijk hier wat zij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Webinar COVID-19 Lessons Learned ‘bezoekregeling verpleeghuiszorg‘
Op vrijdag 24 april van 13.00–14.00 uur organiseert ActiZ in samenwerking met Marcel van der Priem van Rivas Zorggroep, Tamara Pieterse van Zorgbalans en Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van veiligheid, een webinar omtrent de bezoekregeling in de verpleeghuizen nu en straks.

Zorgorganisaties zijn op allerlei manieren creatief bezig om ontmoetingen tussen bewoners en familie of naasten op een andere dan fysieke manier te faciliteren. Tijdens deze webinar zullen we de creatieve voorbeelden van deze ontmoetingen met u delen. Daarnaast staan we stil bij de nieuwe besluiten van het kabinet omtrent de bezoekregeling. Via de website van ActiZ kunt u zich aanmelden voor het webinar.

Meer informatie
Via onze pagina www.actiz.nl/corona wordt u doorlopend op de hoogte gehouden van de laatste nieuws. Ook is er het dossier coronavirus voor zorgorganisaties te vinden, met ook de contactmogelijkheden. Ervaringen van zorgorganisaties en documenten worden uitgewisseld in het corona netwerk in het ledendeel van de ActiZ website.