Categorieën
Algemeen

LOC en branches vragen minister om verlenging termijn vaststel­len medezeg­genschapsregeling

De nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is per 1 juli 2020 van kracht. Dat zou betekenen dat cliëntenraden en zorginstellingen tot 1 januari 2021 de tijd hebben om nieuwe afspraken vast te leggen in een medezeggenschapsregeling. Samen met de brancheorganisaties vraagt LOC de minister om meer ruimte voor het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Gezien de huidige crisis is de termijn van 6 maanden niet haalbaar.

Lees meer op de site van het LOC.