Categorieën
Algemeen

Bezoekersregeling verpleeghuizen blijft van kracht

De bezoekersregeling voor verpleeghuizen kan helaas nog niet worden aangepast. Het kabinet heeft 21 april 2020 bekend gemaakt, dat de huidige bezoekersregeling die per 20 maart van kracht is om bewoners en zorgmedewerkers beter te beschermen tegen het coronavirus, in ieder geval tot en met 19 mei verlengd wordt. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet opnieuw wat er voor de periode daarna nodig is. 

De bezoekersregeling houdt in dat er géén bezoek meer mag worden ontvangen binnen de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Voor bewoners die stervende zijn geldt een uitzondering op de maatregel. Ook voor vrijwilligers met een structurele functie geldt de bezoekersregeling niet.