Categorieën
Algemeen

Kabinet maakt € 480 miljoen vrij voor Wlz-kader 2020

Het kabinet heeft besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota op advies van de NZa een bedrag van € 480 miljoen vrij te maken voor het Wlz-kader 2020, zodat het verwachte tekort volledig kan worden opgelost. Minister De Jonge heeft de NZa gevraagd om hiervan zo snel mogelijk € 425 miljoen in overleg met de zorgkantoren te verdelen over de regio’s. Dit staat in de Kamerbrief over het Wlz-kader 2020.

De NZa heeft aangegeven dat de verwachte tekorten op het Wlz-kader 2020 zijn toegenomen ten opzichte van het beeld in de januari. Rekening houdend met de groeiende zorgvraag, de inzet van extra middelen om de wachtlijsten te beheersen en de benodigde manoeuvreerruimte om de zorginkoop soepel te laten verlopen, is de NZa tot een benodigd bedrag van € 550 miljoen gekomen. Daarvan kan € 70 miljoen worden bekostigd uit de reeds gereserveerde herverdelingsmiddelen. De overige € 480 miljoen wordt door het kabinet vrij gemaakt.

Lees meer op de site van Thuis in het Verpleeghuis.