Categorieën
Algemeen

Ouderenartsen: sterke stijging coronapatiënten verpleeghuis

Het aantal bewoners van verpleeghuizen dat besmet raakt met het coronavirus stijgt de laatste dagen nog steeds sterk. “De kans is vrij groot dat het aantal sterfgevallen helaas gaat toenemen”, zegt ouderenarts Nienke Nieuwenhuizen, die namens haar vakgenoten de Tweede Kamer bijpraat. Sinds 1 april is het aantal patiënten dat aan het virus is bezweken al vervijfvoudigd.

Er zijn ruim 5300 mensen besmet, maakt Nieuwenhuizen op uit de patiëntendossiers. De helft daarvan is getest, de andere helft heeft klachten die op het virus wijzen. Het aantal is de afgelopen weken sterk opgelopen.

Het is onduidelijk hoe het verder zal gaan, aldus Nieuwenhuizen. Er is “onvoldoende inzicht in het verdere verloop”. Ze hoopt dat over twee tot drie weken de effecten zichtbaar worden van de nieuwe maatregelen zoals de beschikbaarheid van extra beschermingsmiddelen.

Lees verder in de Leeuwarder Courant.