Categorieën
Algemeen

VWS vraagt budgethouders om zorgverleners door te betalen

Veel budgethouders en hun zorgverleners zijn door de coronacrisis bezorgd over de continuïteit van zorg en over de financiële gevolgen. Daarom neemt het ministerie van VWS – in afstemming met de zorgverzekeraars en de NZa – een aantal tijdelijke maatregelen. Budgethouders met een persoonsgebonden budget (pgb) via de Zorgverzekeringswet (Zvw) mogen net als in de Wlz, Wmo en Jeugdwet, in ieder geval tot 1 juni zorg doorbetalen, ook als deze niet geleverd kon worden. Als budgethouders een alternatieve zorgverlener moeten inschakelen om veilige zorg te kunnen realiseren, dan kunnen ze daarvoor tijdelijk extra budget aanvragen.

Lees meer op de site van ZN.