Categorieën
Algemeen

Triage

Met de huisartsen is overeenstemming bereikt over hoe de triage zal worden ingericht:In het kort de afspraken: De SO’s gaan ondersteunen bij de triage van patiënten met COVID in de thuissituatie. Als een huisarts of SO na triage vaststelt dat de patiënt valt binnen een vastgestelde categorie, dan kan de patiënt via TIP-Haaglanden worden aangemeld als COVID patiënt. De coördinatie van de plaatsing van COVID-patiënten wordt gedaan door de VVT-organisatie die crisisdienst heeft.          Als een patiënt niet binnen vastgestelde categorieën valt maar crisisplaatsing noodzakelijk is, dan kan deze aangemeld worden voor de reguliere crisisdienst. Het is niet noodzakelijk dat de SO die dienst heeft bij Hadoks inzicht heeft in het aantal beschikbare bedden, omdat binnen TIP Haaglanden de organisatie die crisisdienst heeft zorgt voor de verdeling van de patiënten. Conform bovenstaand zullen instructie en afspraken nader worden geconcretiseerd  en worden meegeven aan de SO’s.