Categorieën
Algemeen

Regionale aanpak coronazorg aan kwetsbare patiënten

De toenemende druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van corona (COVID-19) en het waarborgen van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten vraagt om een regionale, domeinoverstijgende aanpak voor de coronazorg. Het ministerie komt daarom met een pakket aan activiteiten dat in elke regio met spoed kan worden gerealiseerd. De regie voor de uitvoering ligt bij de Directeuren Publieke Gezondheid. Dit in afstemming met de voorzitter veiligheidsregio en in samenwerking met relevante partijen in de regio. Lees meer op de site van Thuis in het Verpleeghuis.