Categorieën
Algemeen

Gevolgen coronavirus: geen huisbezoeken en tijdelijke Wlz-registraties CIZ

Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang van vrijdag 3 april wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen. Lees meer op de site van het CIZ.