Categorieën
Algemeen

De rol van de inspectie

De inspectie houdt de risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg in de gaten. Ook kijken zij of er knelpunten zijn in de onderlinge samenwerking tussen zorgaanbieders en andere betrokkenen. En zij kijken naar de kwaliteit en beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en medicijnen.

In het toezicht houden zij natuurlijk ook rekening met de situatie nu. Ze laten het aan de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders zélf om eigen, professionele en verantwoorde keuzes te maken rond het coronavirus. Ze geven zorgaanbieders daarbij de ruimte maar willen wel graag geïnformeerd worden als er knelpunten zijn.  Zorgaanbieders die weten wie hun accounthouder is kunnen direct met hem of haar contact opnemen. Ook bij vragen. Voor anderen zijn ze bereikbaar via het meldpunt voor zorgprofessionals of het Landelijk Meldpunt Zorg voor burgers.