Categorieën
Algemeen

Knelpunten in palliatieve zorg t.g.v. coronavirus

Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden krijgt men diverse signalen over huidige en verwachte knelpunten in de palliatieve zorg. Deze knelpunten zijn gebundeld in een memo*, waarin het netwerk de huidige knelpunten beschrijven en vooruitkijken naar knelpunten die logischerwijs zouden kunnen ontstaan. Lees verder op de site van Transmurale Zorg.