Categorieën
Algemeen

Wijkverpleging verschraalt, tekort aan beschermingsmiddelen

In veel wijken krijgen cliënten de komende tijd beduidend minder zorg dan ze gewend zijn als gevolg van de coronacrisis. Op die manier moet de kans op besmetting van kwetsbare ouderen, én van verpleegkundigen en verzorgenden, zo veel mogelijk worden beperkt. Dit leidt in de praktijk tot verschraling. Daarnaast is er in de wijk nog steeds een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees verder op de site van V&VN.