Categorieën
Algemeen

Vanuit HAP naar vvt

Met Hadoks vindt overleg plaats om  te bezien hoe het meeste effectief mensen die binnen komen op de HAP op de goede plaats terecht komen. Ons voorstel is dat de SO de triage doet en de HA bijstaat en dat middels de bestaande structuren de cliënten/patiënten op de juist plek terecht komen. Ons devies: bestaande structuren benutten en alleen wanneer noodzakelijk nieuwe structuren opzetten. Zie voor de nadere toelichting het verslag van het cct van 31 maart.