Categorieën
Algemeen

Sluiting verpleeg­huizen voor bezoek: een toelichting door het LOC

Het kabinet heeft besloten dat er tot en met dinsdag 28 april geen bezoek meer mag komen in de verpleeghuizen. Ook niet in kleinschalige woonvormen voor ouderen. Alleen als een bewoner stervende is mogen naasten op bezoek komen. Deze maatregel is zeer ingrijpend. LOC heeft in een brief aan de regering gevraagd om meer maatwerk. Veiligheid is belangrijk, maar de menselijke kant is dat ook. In de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg merken mensen de gevolgen van de coronacrisis. Cliëntenraden hebben een belangrijke rol. Lees verder op site van LOC.