Categorieën
Algemeen Brengen & Halen

Cohort-COVID-thuiszorg teams

Respect verwacht dat in toenemende mate cliënten in thuisisolatie,  op voorschrift van huisarts of omdat ze als COVID-19 patiënt ontslagen zijn uit het ziekenhuis, thuis verpleging en  verzorging nodig hebben.

Effectieve verpleging en verzorging van deze cliënten wordt optimaal indien expertise wordt geconcentreerd en deze verpleging en verzorging wordt geïsoleerd van het reguliere proces.

Voordeel van deze aanpak is ook dat efficiënt met de beperkte menskracht en de schaarse aan PBM’s wordt omgegaan.

Dit voorstel is ook in het CCT-vvt Haaglanden besproken.

Het voorstel is om gezamenlijk zgn cohort-COVID-thuiszorg teams te vormen per regio/postcodegebied.

Respect wil hierin het voortouw nemen. Wie wil hierbij aansluiten?

Reacties naar Respect tav i.dejong@respectzorg.nl