Categorieën
Algemeen

Stand van zaken binnen de sector

Er blijkt behoefte bij collega bestuurders aan zicht op het aantal daadwerkelijke COVID-19 patiënten in de verschillende verpleeghuizen. Het verzoek deze gegevens wekelijks op te sturen. Deze zullen dan met de bestuurders vertrouwelijk worden gedeeld.