Categorieën
Algemeen

‘Witte Keten’

Gisteren is gemeld m.b.t. .de ‘Witte Keten’ dat de GHOR e.e.a. zou coördineren. Daar zijn vandaag ander afspraken over gemaakt. De coördinatie kom te te liggen bij het LUMC. Vanuit dit coördinatiepunt wordt dagelijks (7 dagen per week) van 08.00 tot 20.00 uur de uitstroom geregeld naar vvt-organisaties, en (zorg)hotels. Point is het instrumentarium dat daarvoor wordt benut (en nu op onderdelen daarvoor wordt aangepast). Het coördinatiepunt LUMC zal er scherp op toezien dat patiënten op de juiste plek terecht komt. De verwachting is dat morgen de details van e.e.a. bekend worden. 
Ook wordt overlegd tussen huisartsen en vvt om de plaatsing vanuit de thuissituatie naar vvt instellingen soepel te laten verlopen. De bestaande werkwijze in zake de acuut ontregelde thuissituatie, wordt geoptimaliseerd. Wordt vervolgd.