Categorieën
Algemeen

Speciale afdeling voor COVID-19 patiënten.

Zoals afgesproken in het overleg van de GHOR met de VVT Haaglanden (zie verslag van 16 maart) heeft het Centraal Crisisteam Haaglanden (CCT-vvt) (zie bericht van 24 maart) de mogelijkheden bekeken om specifieke COVID-19 doelgroepen op te vangen. De urgentie van de vraag maakt dat snel handelen geboden is. Daarom is in afstemming met de andere grote verpleeg-en verzorgingshuisorganisaties door Florence een afdeling voor kwetsbare ouderen met COVID-19 opgezet. Ook de andere organisaties (HWW Zorg, Saffier en WZH) zullen daartoe capaciteit vrijmaken. Dit alles vindt plaats in regionale afstemming met  GHOR Haaglanden en het ROAZ via het regionale CCT dat verbinding heeft met alle zorgaanbieders in de regio.