Categorieën
Algemeen

Handelingsperspectief COVID-19

Dit handelingsprotocol is bedoeld voor alle medewerkers van de Veiligheidsregio Haaglanden, medewerkers, politie,
ambulance en bevolkingszorgprocessen. Indien de situatie wijzigt, wordt dit handelingsprotocol aangepast.
Iedere dag komt meer informatie naar buiten over het COVID-19 virus (Coronavirus). Op de website van het RIVM vind je altijd de meest recente informatie.

Dit handelingsperspectief is opgesteld in samenwerking tussen GGD Haaglanden, Geneeskundige meldkamer Haaglanden en GHOR Haaglanden.