Categorieën
Algemeen

Financiële helderheid zorgaanbieders langdurige zorg

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat zorgaanbieders zich maximaal kunnen richten op het leveren van de noodzakelijke en veilige zorg. Zorgen van aanbieders over hun financiële positie willen zij voorkomen. Zij staan klaar om samen op zoek te gaan naar oplossingen met als doel de continuïteit van zorg op de korte termijn te garanderen en de continuïteit op langere termijn te borgen. Op vier fronten wordt meer duidelijkheid gegeven: Financiering van extra kosten, compensatie van omzetderving, het op peil houden van liquiditeit en een tijdelijke versoepeling van verantwoording. De uitgebreide informatie vindt u in de brief van Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland. U vindt deze op pagina DOCUMENTEN.