Categorieën
Algemeen

De ‘Witte Keten’

In het CCT-VVT Haaglanden wordt bekeken op welke wijze de VVT organisaties eraan kunnen bijdragen dat (herstellende) COVID-19 patiënten kunnen worden opgevangen. Daartoe dienen ook goede afspraken te komen met ziekenhuizen en afstemming met het initiatief van hotels om ook deze patiënten een opvang te bieden. Belangrijk is dat patiënten op de juiste plaats terecht komen en dat de zorg ook efficiënt kan worden geleverd.Vanuit de Ghor wordt hiertoe e.e.a. gecoördineerd. De Ghor was ook blij verrast met de voorbereidingen die vanuit de VVT al zijn getroffen.