Categorieën
Algemeen

Verdeling PBM middelen

Het actiecentrum GHOR is nog zoekend op welke wijze de verdeling van PBM middelen het meest efficiënt kan plaats vinden.

Zij is blij met het netwerk dat ZorgScala heet en wil via ZorgScala de aanvraag en verdeling van PBM laten verlopen.

Afgelopen zaterdag heeft zij, voor ons onverwacht, besloten  de verdeling van 1500 FFP1 maskers via ZorgScala te laten verlopen.

Heden is de verdeling en verspreiding geregeld zie pagina DOCUMENTEN.

Met de GHOR en het CCT-vvt is afgesproken procedures en verdelingscriteria in deze in overleg verder te concretiseren. Nadere info volgt.